Aparat na zęby - Protetyk Radom Orzeł

Ile trwa leczenie ortodontyczne?

Do najczęściej zadawanych nam pytań, przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego należą: Ile trwa leczenie ortodontyczne? Ile miesięcy lub lat trzeba nosić aparat, aby wyprostować zęby i cieszyć się pięknym uśmiechem?

Niestety, odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Aktywna faza leczenia ortodontycznego trwa najczęściej około 16-24 miesięcy, w niektórych przypadkach może się wydłużyć. Zmiennymi są: wada zgryzu, wiek pacjenta, efekt, jaki chcemy uzyskać, oraz narzędzia, jakim ten efekt uzyskamy, czyli rodzaju aparatu ortodontycznego. Niektóre plany lecznicze zakładają kilka etapów, w których konieczne mogą być ekstrakcje zębów, wprowadzenie miniimplantów ortodontycznych, dodatkowe rozszerzenie szczęki. Z tego powodu konkretnej odpowiedzi specjalista może udzielić dopiero po utworzeniu dokładnego planu leczenia.

Jak wygląda proces przygotowania do leczenia aparatem ortodontycznym?

Przed założeniem aparatu ortodontycznego, może być konieczne przeprowadzenie innych zabiegów, które pomogą osiągnąć lepsze efekty leczenia ortodontycznego. W przypadku, gdy pacjent ma próchnicę lub chorobę przyzębia, trzeba będzie to wyleczyć. W przypadku braku wystarczającej ilości miejsca w łuku zębowym, lekarz zaleci usunięcie danego zęba, aby uzyskać wystarczającą przestrzeń dla innych zębów.

Dodatkowe leczenie może być zalecone również u pacjentów z wadami zgryzu lub problemami z żuciem. Przeprowadzenie tych dodatkowych czynności może pomóc uzyskać lepsze efekty leczenia oraz zminimalizować ryzyko powikłań i niemożliwych do wyeliminowania błędów w trakcie leczenia.

Dlaczego przed leczeniem ortodontycznym usuwa się zęby?

Składa się na to wiele czynników – rodzaj wady zgryzu, możliwość rozbudowy łuków zębowych, rysy twarzy pacjenta. W przypadku znacznych stłoczeń zębowych ortodonta czasem decyduje się na ekstrakcję najmniej wartościowych zębów, aby zyskać miejsce do uszeregowania uśmiechu. Obecnie najczęściej dąży się do tego, aby zębów nie usuwać, a brakujące miejsce pozyskiwać rozbudowując łuki zębowe.

Trochę biologii:

Ile trwa leczenie ortodontyczne - Orzeł Dental Care

Przesuwanie zębów związane jest z procesem remodelowania tkanki kostnej, która je otacza. Każdy ruch zęba, jaki chcemy przeprowadzić, musi mieścić się w zbadanych, biologicznych normach. Po przekroczeniu wyliczonej maksymalnej siły, jaką przez zamki lub nakładki możemy przyłożyć do zęba, mogłoby dojść do trwałego zniszczenia struktur podporowych. Biomechanika ruchu zębów nie pozwala skrócić procesu leczenia.

Leczenie ortodontyczne bezekstrakcyjne – czy jest to możliwe?

Należy pamiętać, że ingerencja w ustawienie zębów pociąga za sobą zmianę rysów twarzy, czyli profilu pacjenta. Niewłaściwie zaplanowane ekstrakcje mogą go znacznie pogorszyć. Ortodoncja dysponuje obecnie narzędziami, które pozwalają na rozbudowę poprzez dystalizację, czyli dotylne przesunięcie zębów stojących w łuku.

Drugą z metod pozyskiwania miejsca w łuku jest ekspansja, czyli rozbudowa szczęki na szerokość. Polega to najczęściej na umieszczeniu ekspandera, (grubołukowego aparatu) na podniebieniu. Siła wywierana przez niego na szew podniebienny pozwala rozbudować podstawę kostną.

Usuwanie zdrowych zębów to ostateczność. Bywają jednak sytuacje, w których ortodonta decyduje się na leczenie z ekstrakcjami. Te przypadki to:

  • Zniszczone próchnicowo zęby o wątpliwym rokowaniu
  • Wady zębowe – w przypadku znacznej hipomineralizacji zębów
  • Zęby trzecie trzonowe, czyli ósemki u dorosłych pacjentów.

Uwaga, nie każdą ósemkę trzeba usunąć. Często jednak bywa tak, że ulegają one zatrzymaniu podczas wyrzynania, lub wyrzynają się w nieprawidłowej pozycji, stając się miejscem trudnym do oczyszczenia. Próchnica rozwijająca się w ósemce może wtedy zainfekować ząb sąsiedni. Przypadek każdej ósemki specjalista rozpatruje indywidualnie.

Bardzo ważne – leczenie ortodontyczne nie kończy się w momencie zdjęcia aparatu.

Więzadła, które utrzymują nasze zęby w kości, składają się z kolagenu i elastyny. Choć te pierwsze przebudowują się dość szybko, włókna elastyczne potrzebują około 12 miesięcy do uzyskania stabilizacji. Okres retencji to integralny etap leczenia ortodontycznego, niezbędny do utrzymania wypracowanych efektów.

Wielu pacjentów obawia się, że przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego konieczne będzie usunięcie zębów. To wywołuje niepotrzebny strach i niepokój. Wyjaśnimy dziś, dlaczego w niektórych przypadkach ortodonta postanawia o usunięciu zębów, a kiedy można tego uniknąć.

Ile trwa leczenie ortodontyczne?

Długość leczenia ortodontycznego zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz stopnia skomplikowania jego przypadku. W typowych przypadkach, leczenie ortodontyczne trwa od 18 do 24 miesięcy. Jednakże, w przypadkach bardziej złożonych lub trudniejszych, leczenie może trwać dłużej, nawet do kilku lat. W trakcie leczenia ortodontycznego, pacjenci zazwyczaj muszą odwiedzać gabinet stomatologiczny co kilka tygodni, aby lekarz mógł odpowiednio kontrolować proces leczenia. Po zakończeniu leczenia, pacjenci zwykle noszą retainer przez pewien czas, aby utrzymać osiągnięty efekt i zapobiec ponownemu przesunięciu zębów.

A co w przypadku nakładek Invisalign?

Technologia Invisalign pozwala na precyzyjne oszacowanie każdego ruchu zęba z nakładki na nakładkę, pozwalając tym samym na dokładne określenie momentu zakończenia leczenia. W przypadku wielu pacjentów leczenie nakładkowe pozwala skrócić cały proces nawet o kilka miesięcy.

Scroll to Top