Informacje o gwarancji

w trosce o najwyższą jakość

W trosce o najwyższą jakoś usług świadczonych w naszej klinice obejmujemy gwarancją zabiegi wykonywane w Orzeł Dental Care. 

Zasady gwarancji w Orzeł Dental Care

Czas trwania gwarancji liczony jest od dnia wykonania pracy. Warunkiem gwarancji jest badanie kontrolne i profesjonalna higienizacja przeprowadzana nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

 • wypełnienia – 3 lata,
 • stałe uzupełnienia protetyczne (korony, mosty) – 5 lat,
 • protezy częściowe i całkowite – 3 lata,
 • leczenie kanałowe – 3 lata.

Gwarancja nie obejmuje:

 • prac tymczasowych – korony tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów wymagające po pewnym czasie podścielenia,
 • prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji, lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta,
 • jeśli bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest ponownie w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego.

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej,
 • prafuncji, np. obgryzania paznokci
 • braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym,
 • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych,
 • nieszczęśliwych wypadków,
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
 • istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromienianiu i terapii cytostatykami).
Scroll to Top